Zásady ochrany osobních údajů

Firma NOVOdesign s.r.o. se sídlem Rerychova 1082/4, 635 00 Brno – Bystrc, IČ 056285989, uchovává následující následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje služby související s interiérovým designem a školeními:

 • Jméno a příjmení
 • firmu
 • IČ, DIČ
 • adresu
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb poskytne

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Na e-mailovou adresu mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případné si vyžádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.